Matthias Hower lekcija

photo 3photo 1

 

 

 

 

2015. gada vasarā pie mums ciemojās koku tehniķis Matthias Hower no Vācijas.

Savā seminārā Matthias stāstīja par koku vērtēšanu un kopšanu Vācijā, lietojot konkrētus piemērus no savas prakses, kā, piemēram, koku saglabāšana apbūvējamās teritorijās, vecu aleju uzturēšana un atjaunošana.

Dalībniekiem bija iespēja praksē lietot dendrotomogrāfu. Pie koka tika piestiprināti elektrodi, kuri, raidot un uztverot skaņas signālu, datorā projicēja krāsainu stumbra šķērsgriezumu, tā nosakot koka reālo fizisko stāvokli, bet nenodarot bojājumus koka audiem.