MANA ZEME – MANS KOKS


Pasākuma apraksts

  • Datums:

Seminārs pašvaldībām un koku īpašniekiem “MANA ZEME – MANS KOKS”
Trešdien, 22. februārī
“Annas koku skola”, Babītes pagasts, Babītes novads, LV 2107

Pašvaldību pārstāvjiem seminārā “MANA ZEME – MANS KOKS” būs iespēja rast atbildes uz jautājumiem, kas saistās ar pašvaldībai piederošiem kokiem ārpus meža zemēm, piemēram:

  • Kas atbildīgs par koka nodarītu kaitējumu un kuri normatīvie akti attiecas uz pašvaldību kokiem?
  • Cik maksā nejauša/ļaunprātīga dižkoka nociršana un kādi normatīvie akti attiecas uz dižkokiem?
  • Kā organizēt un plānot koku kopšanas un novērtēšanas darbus?
  • Kas ir koku novērtējums un kā atpazīt vērtīgākos kokus?
  • Kā atpazīt bīstamus kokus?
  • Kā zināt, vai koki patiešām ir sakopti?
  • Kas jāņem vērā strādājot ar ļoti vērtīgiem kokiem?

Seminārā paredzētas diskusijas, viedokļu un pieredzes apmaiņa starp pašvaldību pārstāvjiem un nozares speciālistiem. 

Ko iesākt ar mirstošu ošu aleju? Kā labāk sakopt dižkoku? Gribam būvēt bērnuzdārzu – vai šos kokus būvlaukumā būs iespējams saglabāt? Vai koki ielas malās neapdraud gājējus? Blakus kokiem atrodas elektrolīnija – ko iesākt? Gribam atjaunot veco parku – kā izvēlēties izcērtamos un atstājamos kokus? Muižas parka liepas ir slīpas – vai tās nav bīstamas? Vai šī aleja nav pārāk biezi sastādīta – varbūt katru otro koku jāizzāģē? Gribam nozāģēt dižkoku – vai tas vispār ir iespējams? Pirms desmit gadiem uz galvenās ielas galotņojām liepas – ko tagad iesākt?

Liekas pazīstami jautājumi Jūsu pašvaldībā?
Katrā pašvaldībā ir kāds aktuāls, ar kokiem saistīts jautājums! Tādēļ pašvaldību pārstāvjus lūdzam aktīvi piedalīties seminārā un iesūtīt Jūsu pašvaldībai aktuālo, ar kokiem saistīto jautājumu ar fotogrāfijām un problēmas izklāstu! 
Jautājumus un fotogrāfijas sūtiet uz info@kokuskola.lv, norādot pašvaldību, kuru pārstāvat. Iesūtītās situācijas semināra laikā tiks aplūkotas un speciālisti dos padomus kā tās atrisināt. 
Situāciju iesūtīšanas termiņš: 20. februāris (pirmdiena). 

Informācija par pieteikšanos
Pieteikšanās semināram līdz 17. februārim (piektdiena) pa e-pastu info@kokuskola.lv vai tālruni 28646090 (Jolanta)
Dalības maksa seminārā: 30 EUR (cenā iekļautas siltas pusdienas, uzkodas, kafija). Dalības maksu iespējams samaksāt skaidrā naudā pie ierašanās, kā arī ar pārskaitījumu. Ja nepieciešams, sagatavosim Jums rēķinu. 

Rekvizīti pārskaitījumam:
Biedrība “Annas koku skolas biedrība”, Reģ. 50008230721, AS SEB BANKA, UNLALV2X, konta Nr. LV57UNLA0050022702093. 
Norāde: Dalība seminārā “Mana zeme – mans koks”, Vārds, Uzvārds
Papildus informācija: Jolanta, tālr. 28646090, e-pasts: info@kokuskola.lv